top of page

טיפול פסיכולוגי

הטיפול בקליניקה שלי הינו טיפול דינאמי. כלומר טיפול המתייחס למטופל כבן אדם ולא כמחשב העובד רק על הרמה הלוגית כמו שניתן לחשוב על הטיפול הקוגניטיבי, ולא כאל אורגניזם חסר תבונה, כמו שנראה בשיטות טיפול ביהביוריסטיות המתאימות לעיתים גם לאילוף כלבים. בטיפול אצלי ישנה התייחסות למבנים נפשיים כמו תת מודע, פירוש חלומות, דחפים ומנגנוני הגנה. כמו גם "יחסי אובייקט" ותיאוריות על העצמי. אולם בשונה מפסיכואנליטיקאים, אינני מהווה רק אוזן קשבת, אלא מעורב מדבר ומשתתף.

bottom of page