top of page

טיפולים ושירותים

מגוון שלם של אבחונים במחירים סבירים ע"י פסיכולוג מומחה ומורשה. בשלבים רבים של החיים אנו זקוקים לאיבחון, לפעמים הממסד דורש זאת מאיתנו (משרד החינוך, משרד התחבורה, משרד הביטחון) ולפעמים אנו מבקשים לדעת מקורה של בעיה או דרכי התמודדות עם קושי... לקריאה נוספת

היפנוזה היא מצב תודעה שאינו שינה ואינו ערות. במצב שכזה אנשים, אינם מאבדים הכרה או שליטה, ולהיפך. הם מתחברים בעוצמה גדולה יותר לגופם ולעולם בו אנו חיים. פיתחתי דרכי היפנוזה ייחודיים המתבססים על שיטות קלאסיות להפנוט כמו גם על שיטות מודרניות יותר... לקריאה נוספת

טיפול פסיכולוגי

הטיפול בקליניקה שלי הינו טיפול דינאמי. כלומר טיפול המתייחס למטופל כבן אדם ולא כמחשב העובד רק על הרמה הלוגית כמו שניתן לחשוב על הטיפול הקוגניטיבי, ולא כאל אורגניזם חסר תבונה, כמו שנראה בשיטות טיפול ביהביוריסטיות המתאימות לעיתים גם לאילוף כלבים. בטיפול אצלי ישנה התייחסות למבנים נפשיים כמו תת מודע, פירוש חלומות, דחפים ומנגנוני הגנה. כמו גם "יחסי אובייקט" ותיאוריות על העצמי. אולם בשונה מפסיכואנליטיקאים, אינני מהווה רק אוזן קשבת, אלא מעורב מדבר ומשתתף.

bottom of page