top of page

אבחונים

מגוון שלם של אבחונים במחירים סבירים ע"י פסיכולוג מומחה ומורשה.
בשלבים רבים של החיים אנו זקוקים לאבחון, לפעמים הממסד דורש זאת מאיתנו (משרד החינוך, משרד התחבורה, משרד הביטחון) ולפעמים אנו מבקשים לדעת מקורה של בעיה או דרכי התמודדות עם קושי (לימודי, תעסוקתי, זוגי, חברתי). בקליניקה פרטית בהרצליה, ללא תלות במוסדות אינטרסנטים, איבחון של פסיכולוג מומחה ומורשה שיהיה מטעמכם. אומנם המחיר הכספי גבוה מעט יותר מאיבחון דרך מוסד כמו שרות פסיכולוגי עירוני, אך המחיר הרגשי והנפשי הרבה יותר נמוך. האיבחון כולל כחמש שעות איבחון אחד על אחד (פסיכולוג – נבדק), פגישת פידבק ודו"ח כתוב.

סוגי אבחונים

איבחון בשלות לכתה א

WPPSI ,H.T.P, בנדר, ראיון, תצפית ,C.A.T

איבחון לקויות וקשיי למידה כיתות א-ד

WISC-IIIR או IV,H.T.P,בנדר,ראיון, תצפית, C.A.T-H או T.A.T,מבחני קריאה כתיבה וחשבון.

איבחון פסיכו-דידקטי כיתות ז-ט

WISC-IIIR או IV,H.T.P, בנדר, ראיון, תצפית, T.A.T, מבחני קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, זיכרון ותפיסה אודיטוריים, זיכרון ותפיסה ויזואליים.

איבחון התאמה למבחני בגרות

מורשה ע"י משרד החינוך.

WISC-IIIR או IV,H.T.P ,בנדר,ראיון, תצפית, T.A.T,מבחני קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, זיכרון ותפיסה אודיטוריים, זיכרון ותפיסה ויזואליים.

איבחון למבוגרים

עבור עבודה, לימודים, בעיות רגשיות.

WAIS-IV עם נורמות ישראליות עדכניות, H.T.P, בנדר, ראיון, תצפית, T.A.T, מבחני קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, זיכרון ותפיסה אודיטוריים, זיכרון ותפיסה ויזואליים.

איבחון פסיכונוירולוגי

עבור ביטוח לאומי, משרד הביטחון, תאונות דרכים. 

WAIS-IV עם נורמות ישראליות עדכניות, H.T.P, בנדר,ראיון, תצפית, T.A.T,רורשאך (במקרה הצורך), מבחני קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, זיכרון ותפיסה אודיטוריים, זיכרון ותפיסה ויזואליים, ריי שמיעתי, ריי ויזואלי, בנטון

איבחון פסיכולוגי משפטי

WAIS-IV עם נורמות ישראליות עדכניות,  H.T.P,בנדר, ראיון, תצפית, T.A.T, רורשאך (בהתאם לדרישת בית המשפט), מבחני קריאה, הבנת הנקרא,כתיבה, חשבון, זיכרון ותפיסה אודיטוריים, זיכרון ותפיסה ויזואליים, ריי שמיעתי, ריי ויזואלי, בנטון.

Please reload

bottom of page